מומחים למשאבי אנוש

בשלטון המקומי

תחום משאבי האנוש בשלטון המקומי הוא תחום דינמי, המתאפיין בשינויים תכופים בהוראות החוק. לכן, קיימת חשיבות רבה לליווי מקצועי ורציף לאורך כל מסלול ההעסקה של העובדים מהקליטה, דרך הרווחה ועד הפרישה ולהקפדה על הוראות החוק, למניעת חריגות שכר ותביעות מסוגים שונים.
 

מכלול מעמידה לרשותכם ידע עשיר, ניסיון מוכח ומגוון, שירותים ופתרונות הוליסטיים עם ערך מוסף בניהול וטיפוח ההון האנושי ברשויות מוניציפליות, בתאגידים עירוניים, בחברות כלכליות ובגופים מתוקצבים. שירותים אלו ניתנים במיקור-חוץ, ע"י מומחי מכלול במשרדכם ו/או בתמיכה מרחוק - בהתאם לצרכים שלכם.

יישום נהלים וחוקי עבודה

מכלול פועלת לחידוד ויישום נהלי העבודה העוסקים בקליטת עובדים, קידום עובדים ופיטורי עובדים ומבצעת את ההתאמות הנדרשות בין חוקי העבודה השונים ומדיניות העסקת עובדים הרגולטורית למערכת הנוכחות בארגון, על כל רבדיה.

 השלכות החוקים על שכר העובד, שעות עבודה ומנוחה, חופשות, זמני תפילה, הפסקות אוכל ועוד.

1/7

סנכרון בין מחלקות

מחלקת משאבי האנוש ומחלקת השכר משיקות זו לזו ולכן הן נדרשות לפעול בתיאום מושלם.

מכלול עוקבת ומוודאה שההחלטות והנהלים המתקבלים בתחום משאבי האנוש, מיושמים, הלכה למעשה, במחלקת השכר.

מיון, גיוס וליווי עובדים

מכלול עורכת עבור לקוחותיה מבחני מיון ממוחשבים, המותאמים לדרישות הלקוח. מבחנים אלו מבוססים על מודלים חדשניים, המסייעים למקבלי ההחלטות בבחירת המועמדים המתאימים ביותר, מבין כל המועמדים אשר עומדים בתנאי המכרז.

הסדרת מעמדם של עובדי רשויות וחברות עירוניות

מכלול מבצעת בחינה והסדרה למעמדם ותנאי שכרם של עובדי חברות עירוניות, חברות כלכליות ועמותות, בהתאם להנחיות משרד הפנים - אגף בכיר לתאגידים עירוניים.

סיוע וליווי בהכנת דוחות

מכלול מלווה רשויות ותאגידים בשלטון המקומי בתהליכי הכנת דוחות כספיים למשרד האוצר ולמשרד הפנים, בכל ההיבטים הנוגעים לתחום משאבי האנוש - תוך תיאום מלא עם מחלקת השכר.

הכשרת עובדים ומנהלים ללקוחות מכלול

מכלול משמשת מרכז ידע בתחום משאבי האנוש והשכר בשלטון המקומי ומפעילה מערך של הדרכות קבוצתיות ואישיות, ימי עיון מקצועיים וסדנאות מרוכזות במגוון נושאים, המותאמים אישית לצורכי הרשות המקומית:

   - חוקת עבודה - בדגש על חוקי עבודה רלוונטיים לשלטון המקומי

   - נהלי עבודה במחלקת משאבי אנוש

   -  נהלי עבודה במחלקת חשבות שכר

   - שירותי חונכות אישיים למנכ"לים ולמנהלי ומשאבי אנוש.

ליווי תהליכים ושינויים ארגוניים

מכלול מסייעת באפיון תפקידים ומשרות, בוחנת את יעילותן של יחידות ארגוניות שונות, מאתרת ליקויים, מציפה נושאים ותהליכי עבודה שיש לשפר או לייעל, מגישה את המלצותיה ומלווה את ביצוע השינויים הארגוניים, עד ליישומם המלא.

משמעת ויישוב סכסוכים

מכלול מלווה את הטיפול בבעיות משמעתיות של עובדים - הן בתהליכי שימוע ובירורים פנימיים והן בבית הדין למשמעת ומנהלת ועדות בדיקה לבירור סוגיות שונות בין הנהלת הרשות לעובדיה.

כתיבת נהלים

מכלול מתמחה בכתיבה של נהלים ממגוון רחב כגון: נהלי עבודה בין משאבי אנוש לשכר, נוהל הטרדה מינית, נוהל קליטת עובד ברשות, נוהל משמעת ועוד.