חשבות שכר בשלטון המקומי

מכלול של אתגרים

תחום חשבות השכר ברשויות המקומיות, בתאגידים העירוניים, בחברות הכלכליות, במתנ"סים ובעמותות, הוא תחום פעילות מאתגר ביותר הכולל: ריבוי הסכמי השכר, מגוון דירוגי השכר לסקטורים המקצועיים השונים, מורכבות של תלושי שכר, שינויים תדירים בתקנות ובהסכמים, צורך בתאימות בין השכר ברשות המקומית לשכר בגופים הצמודים לה ומעורבות הרגולציה במקרים של חריגות שכר. כל אלו מחייבים ידע מקצועי נרחב ועדכני הנרכש בעקומת למידה ארוכה - ידע שבמקרים רבים אינו מצוי ברשויות המקומיות ובגופים ציבוריים.

השירותים שאנו מציעים ניתנים במיקור חוץ על-ידי חשבי השכר המיומנים שלנו.

במסגרת זו, מכלול תצמצם למינימום את הסבירות להיווצרות ליקויים ושגיאות, תספק לכם מענה לכל סוגיה בתחום חשבות השכר ותעניק לכם את כל הידע והכלים הנדרשים לצורך התנהלות יעילה ומדויקת במסגרת החוק - ללא חריגות בתקציב הרשות וללא סטייה מהסכמי השכר וההוראות החלות עליהם.

Heading 1

1/6

מכלול של שירותי שכר, במיוחד בשבילכם ​

  • הכנת שכר לעובדי ומנהלי הרשות

  • יצירת סביבת עבודה מקצועית

  • יישום מיטבי של הסכמי השכר ובקרה שוטפת למניעת טעויות

  • עריכת בדיקות שכר תקופתיות

  • הדמיות שכר לפני מכרזים

  • הפקת דוחות רבעוניים ושנתיים לרגולטורים

  • ביצוע הדרכות, השתלמויות וימי עיון לצוותי השכר ברשות המקומית