ניהול ידע והכשרות מקצועיות

החל משנת 2018, חברת מכלול מעניקה שירותי הדרכה למינהל ללימודים מוניציפאליים - "UniverCity" מבית מרכז השלטון המקומי.
החברה מרכזת עבור ה"UniverCity" את הקורסים וימי העיון המקצועיים העוסקים בעולמות התוכן של משאבי האנוש והשכר ברשויות המקומיות. 
שותפות מקצועית זו מייצרת תוכניות לימוד עשירות, חדשניות ועדכניות הן ברמת התאוריה: חוקת העבודה, הסכמי השכר הקיבוציים, חוזרי מנכ"ל ותקנות והן ברמת הפרקטיקה.
חומרי הלימוד מועברים בצורה חווייתית ויישומית כאחד (תרגולים, סימולציות, סדנאות ועוד).

 

נשמח לראותך!

Reading Books in Library

קורס בדרך אל הפנסיה

קורס הסכמי שכר

קורס ממשקי עבודה בין מחלקות משאבי האנוש והשכר בדגש על מנגנוני בקרה

קורס שכר עובדי הוראה

קורס סוגיות בהעסקת סייעות

קורס דיני עבודה - תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי ברשות מקומית