שירותים נוספים

Digital Work Life

אבחונים ממוחשבים 

חברת מכלול עורכת עבור לקוחותיה מבחני מיון ממוחשבים המותאמים לדרישות הלקוח.​

מבחנים אלו מבוססים על מודלים חדשניים המסייעים למקבלי ההחלטות בבחירת המועמדים המתאימים ביותר מבין המועמדים אשר עומדים בתנאי המכרז.

כתיבת חוות דעת מקצועית